Inloggen
Winkelmandje
Eigen showroom
Afhaalpunt aan de Stapelovenweg 3 in Helmond
Eigen technische dienst
Bel voor vragen
0492-552255
-

MVO

Nico Berkers kiest haar partners ook vanwege het feit dat zij zich bezig houden met MVO; Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Kyocera 

KYOCERA Corporation is wereldwijd een vooraanstaande fabrikant van milieuvriendelijke hoogwaardige keramische producten, elektronische onderdelen, zonnecellen, mobiele telefoons, digitale kopieerapparaten, printers, multifunctionals en solutions waarmee geavanceerde en milieuvriendelijke documentoplossingen worden geleverd.

Onze producten kunnen onderverdeeld worden in drie hoofdgebieden, te weten informatie en communicatie, milieubeheer en verbetering van levenskwaliteit. Bescherming van het milieu speelt een essentiële rol in de dagelijkse werkzaamheden van KYOCERA Document Solutions. Sinds tientallen jaren is onze research gericht op de ontwikkeling van de meest geavanceerde apparatuur voor document management, maar dat doen we in harmonie met de natuur.

In overeenstemming met ons bedrijfsmotto ‘Werken met respect voor mens en natuur' is de managementfilosofie van KYOCERA Document Solutions Nederland al sinds lange tijd ‘het creëren van mogelijkheden voor de materiële en intellectuele groei van al onze medewerkers. Dit wordt gerealiseerd door middel van een gezamenlijke inspanning die bijdraagt aan de vooruitgang van de samenleving en de mensheid’. KYOCERA Document Solutions Nederland had al vroeg een manier van denken voor ogen die tegenwoordig verlangd wordt van elke zakelijke onderneming die betrokken is bij de huidige wereldwijde milieuproblematiek. De filosofie van KYOCERA Document Solutions Nederland houdt in dat zakelijke activiteiten recht moeten doen aan de waardigheid van de mensheid en moeten bijdragen aan de duurzame ontwikkeling van onze samenleving.

In de bedrijfsfilosofie van KYOCERA Document Solutions Nederland komt die van ons moederbedrijf KYOCERA Corporation tot uiting: ‘Houd de essentie van eerlijk en oprecht werken in stand met respect voor ons werk, ons bedrijf en onze wereldwijde gemeenschap’. KYOCERA Document Solutions Nederland brengt deze principes in alle bedrijfsonderdelen ten uitvoer: samenwerken bij het ontwikkelen en leveren van geavanceerde producten, in harmonie met de natuur.

Klik hier voor meer informatie: Kyocera en MVO 


Markant


Markant bereikt met kleine en grote stappen de top van de berg. Vanaf stap één bij het ontwikkelen van producten zijn wij gericht op het milieu en de duurzaamheid van onze producten.
Deze stappen doen we niet omdat we het moeten, maar omdat het een deel van onze bedrijfsvoering is geworden. In korte tijd hebben wij de volgende dingen bereikt:

• Duurzame materialen
Markant koopt haar onderdelen duurzaam in; we werken alleen met partners die kunnen aageven dat ze oa ISO14001 of vergelijkbaar gecertificeerd zijn.

• MSA (Markant Systeem Architectuur)
Markant ontwerpt zoveel mogelijk modulair. Zo is het afdanken van producten zelden echt nodig en kan met het eenvoudig vervangen van onderdelen de levensduur worden verlengd.

• Gezonde werkomgeving
De meubels van Markant zijn ergonomisch verantwoord en voldoen aan de normeringen NEN2449 en EN527. Wij geloven in een gezonde, dynamische werkomgeving.

• MVO P.P.P:
Markant is voornamelijk bezig met het milieu en mensen, als laatste richt zij zich op de toegevoegde waarde.

Klik hier voor meer informatie: Markant en MVO

Girsberger

Wij richten ons op de vrije en tegelijkertijd de sociaal gerechtvaardigde markteconomie. Onder sociale markteconomie verstaan we het evenwicht tussen rentabiliteit en sociale rechtvaardigheid, zoals  de inachtneming van ethische grondbeginselen en de zorg voor ons milieu. Deze standpunten en de voldoening van onze producten zijn de basis van onze ondernemingscultuur.

Ons voortdurende streven is uitstekende, ecologisch en  ethisch verantwoorde producten te ontwikkelen die duurzaam en gebruiksvriendelijk zijn.
Bovendien moeten ze winstgevend, industrieel te produceren en goed te verhandelen zijn.

Door een creatieve, competente, snelle en betrouwbare werkwijze willen we bestaande handelsbetrekkingen verder ontwikkelen en nieuwe verwerven.

Met zo mogelijk goede rentabiliteit en gecontinueerde liquiditeit streven wij ernaar onze investeringscapaciteit verhogen, de financiële onafhankelijkheid van onze onderneming te waarborgen en als het mogelijk is vele arbeidsplaatsen te behouden en nieuwe te creëren.

Klik hier voor meer informatie: Girsberger en MVO

Quantore

De essentie van maatschappelijk verantwoord ondernemen is dat er, naast een winstoogmerk, ook aandacht is voor het milieu en de omgeving. Op deze wijze kan een duurzaam bestaan worden opgebouwd, voor bedrijven én hun uw omgeving.
MVO speelt een zeer belangrijke rol in onze bedrijfsvoering. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar groene assortimenten, maar ook naar de interne organisatie en de samenwerking met partners.
Daarnaast ondersteunt Quantore diverse lokale en nationale maatschappelijke initiatieven.

Wij bieden regelmatig stage- of afstudeerplaatsen aan. Quantore is een erkend leerbedrijf.  We streven naar deskundige en betrokken begeleiding van stagiairs. Wij willen onze stagiairs de kans geven om hun skills te verbeteren en ervaring op te doen in het bedrijfsleven.

We zijn ons ook bewust van de doelstellingen van gemeentelijke overheden. Zij streven naar meer sociale samenhang in hun gemeenschap, waarbij ook kwetsbare groepen een kans krijgen. Veel gemeenten geven werklozen en mensen die arbeidsongeschikt zijn dan ook bijzondere aandacht. Het is belangrijk dat deze mensen (opnieuw) leren werken in een arbeidsverhouding, zodat re-integratie of doorstroom naar een regulier bedrijf kan plaatsvinden. Met regelmaat besteedt Quantore werkzaamheden uit aan sociale werkplaatsen. Het streven is om in de toekomst extra vacatures en stageplaatsen met WSW’ers uit de regio in te vullen. Wij zetten ons tevens in voor ondersteuning van (jong)volwassenen met een (licht)verstandelijke beperking. Op deze manier leveren we een substantiële bijdrage aan het verbeteren van de werkgelegenheid in de regio.

Klik hier voor meer informatie: Quantore en MVO


Winkelmandje

Wis filters

Filter

Annuleren
Bevestigen